На 21, 22 и 23 октомври се проведе изнесен Еразъм-семинар „Нови хоризонти“ в град Чепеларе. Той бе организиран от отдел „Международно сътрудничество“. В него участваха представители на ректорското ръководство, факултетни Еразъм-координатори, преподаватели от различните факултети, представители от отдел „Учебен“, Университетски информационен център, Аудио-визуален център и звено „Стопанска дейност“, както и сътрудниците по програма „Еразъм+“.


Семинарът бе открит от доц. д-р Борян Янев, институционален Еразъм-координатор, който приветства участниците с добре дошли и сподели, че е голяма радост за него, че форумът отново се провежда след три години прекъсване поради пандемичната обстановка. Доц. д-р Надя Чернева, заместник-ректор по международна дейност, поздрави аудиторията от името на цялото ректорско ръководство на университета, като изрази убедеността си, че и на тази среща ще бъдат взети най-добрите и творчески решения за реализация на всички нови начинания. Специално приветствие към участниците поднесе и доц. д-р Мария Стоянова, заместник-ректор по учебната дейност и предишен институционален Еразъм-координатор.


Доц. д-р Борян Янев представи информация за развитието на всеки факултет и растежа на броя на всички видове мобилности, който се наблюдава. Не пропусна да отбележи, че те са били белязани от пандемията от Covid-19, но се усеща възвръщане към темповете на работа отпреди три години, както и завидно увеличение. Благодари на всички участници за приноса им и усилната им работа, благодарение на което програма „Еразъм+“ добива все повече популярност сред студентите и преподавателите. Доц. д-р Борян Янев даде думата на тримата представители на отдел „Международно сътрудничество“, които изнесоха презентации на теми: „Новости в програма Еразъм+“, „Добри практики в администрирането“ и „Визуализация, позициониране и комуникации на програмата Еразъм+“. В следобедните часове цялата аудитория участва във викторина, посветена на 60-годишния юбилей на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Участниците бяха разделени на четири отбора за последвалата в програмата интерактивна игра, в която се състезаваха за изработка на лого и слоган на отдел „Международно сътрудничество“, които да заемат централно място в новия сайт на отдела. Творческият дух и искреното забавление завладяха напълно атмосферата и се зародиха оригинални и красиви идеи. Всеки от отборите представи изработеното от него лого, а после с гласуване бе избрано най-доброто лого.


На заключителното заседание на следващата сутрин участниците бяха наградени с купи, медали и грамоти според най-големите си приноси в работата по програмата, а друга част от участниците получиха сувенири от различни държави по света, като пожелание това да бъде следващата им дестинация за осъществяване на мобилност. Служителите на отдела бяха наградени със символен сувенир на успехи и дълголетие. След емоционалната официална част бяха обсъдени възможни решения на възникнали казуси и очертани полета за работа по програмата. Предначертаха се новите новите хоризонти, които всички, обвързани с програмата ще следват. След дълги разговори за общите нови полета на дейност доц. д-р Борян Янев благодари на участниците за удовлетворяващия и продуктивен семинар с пожелание за здраве и още много споделени форуми. Семинарът бе оценен от аудиторията като успешен и плодотворен, а всички емоции бяха запазени в красиви фотографии.

Цанка Ангелова
Отдел „Международно сътрудничество“