На 11 май 2023 г. в 10.30 ч. в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе Кръгла маса „Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“. Събитието е част от работната програма на екипа на Пловдивския университет с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, който е интегрална част от академичния консорциум, изпълняващ националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН.


Участници в кръглата маса бяха представители на трите университета в Гърция, в които се изучава български език, литература и култура: Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит“), Стефания Филипова-Мердзимеки (Университет на Македония, Солун) и Генчо Банев (Атински национален и Каподистриев университет). От българска страна, освен екипът на университета, за смисъла, съдържанието и визията на програмата говориха директорът на Института за литература при БАН доц. д-р Елка Трайкова, както и зам.-ректор доц. д-р Надя Чернева и декан на Филологическия факултет доц. д.ф.н. Константин Куцаров.


На научния форум бяха обсъдени локалните модели на университетската българистика днес в Гърция, за да се стимулира интересът към изучаването на български език, литература и култура; да се насърчат научните изследвания по българистика; да се осъществи обмен на практики и затвърждаване на сътрудничеството в рамките на колегиума от България и чужбина.