Vocationally Orientated Culture and Language in Need (Професионално ориентирани култура и език в нужда)
Проект № 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710
Проектът VOCAL IN NEED се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз Erasmus+ 2014 – 2020 по ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ 

Официален уебсайт на проекта:
https://vocal.erasmus.site/bg/ (BG)
https://vocal.erasmus.site/ (EN)

Флаер:

Постер:

Newsletter: