НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

 „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА

БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА (5. – 12. КЛАС)

ПРАКТИКУМ

25.07.2023 г. – 26.07.2023 г.

София, Национален студентски дом, площад „Народно събрание“

Линк за регистрация: https://forms.gle/LXJxz6E1gc8sWASo7

Срок за записване – 30.04.2023 г.

Организатори и участници Предлаганият форум има експериментален характер и се организира за пръв път. Той е съвместна инициатива на АБУЧ и екипа на ПУ „Паисий Хилендарски“ към ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА). Практикумът разчита на богатата педагогическа опитност на учителите в българските училища в чужбина, на натрупания „личен арсенал“ от методи за оперативно справяне, но и на теоретичната компетентност и общата ерудираност на участващите изследователи. Практикумът не обучава никого, но реализацията на задачите му зависят изцяло от способността на участващите в него бързо и лесно да сменят ролите си на „обучаващи“ и „обучавани“.
Основни цели и очаквани резултати Провеждането на предлагания практикум си поставя следните основни цели: Да проучи възможностите за открояването на онези специфични връзки между българския език, литература и култура и езика, литературата и културата на съответната чужда среда, които биха могли да се превърнат в  гъвкави и методически ефективни инструменти на преподаването. Да експериментира с паралели, опозиции и интерференции на езиково ниво, чието аналитично открояване би повишило личната ефективност на обучаваните, за които чуждата езикова среда е всъщност и актуално „своя“, и би развило способността им бързо да постигат резултати. Да се потърсят доминанти на културната и литературна традиция на конкретната среда, които като част от образователния ѝ канон вече са обект на познавателни усилия, усвоени са на дадено равнище и лесно могат да служат запосредници при представянето на спецификите на българската литература и култура. Резултати:  Да се предложи разработването на модели и пособия на обучение, които биха отчели наред с билингвалната специфика и реалното претоварване на обучаваните; биха стимулирали креативността в изучаването на българския език, литература и култура, за да се поддържа високата индивидуална мотивираност в самия процес на израстване на обучаваните. Участниците в работните групи ще получат сертификат.  

***

ПРОГРАМА

25.07.2023 г.

9.00 – 9.45   Регистрация

докторант Алексанъдр Халачев

10.00  Откриване

доц. д-р Борян Янев, заместник-ректор, Международна дейност и връзки с обществеността, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на УС на Асоциация на българските училища в чужбина
проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, член на Изпълнителния съвет на ННПБ
Представяне на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

10.30 12.30 ПЪРВИ ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ

10.30 – 11.15   Проф. д-р Илияна Кръпова

Българският език – познат и непознат

11.15 – 11.45  Кафе пауза

11.45 – 12.30 Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева   

Контекстуални прочити на литературния канон – два примера

12.30 – 14.00    Обедна пауза

14.00 – 15.30 ПРАКТИКУМ

доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Красимира Танева, гл. ас. д-р Соня Александрова-Колева, докторант Александър Халачев
(Работа в групи по езикови контексти. Основни акценти: успешни практики; проблемни зони; „белите полета“ на обучението).
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.00 Представяне на методическите идеи на работните групи

26.07.2023 г.

9.00 – 12.30 ВТОРИ  ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ

9.00 – 9.45     д-р Ирина Ботева-Владикова
Обучението по литература в БНУЧ – часове по грамотност, родолюбие и история

9.45 – 10.30    Д-р Мая Падешка

Дидактизация и контекстуализация на ресурси за нуждите на обучението по български език в българските училища в чужбина

10.30 – 11.00  Кафе пауза

11.00 – 12.00  Доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Красимира Танева

Методически концепции; представяне на магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература в чуждоезикова среда“

12.00 – 12.30   Дискусия