Кадри от Кръгла маса „Българистиката днес в Лодз – предизвикателства и перспективи“, проведена на 11.11.2022 г.