На 1 август в Пловдивския университет пристигат 20 студенти и докторанти от Австрия, Германия, Грузия, Италия, Полша, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватска. Събира ги една обща страст – изучаването на българския език, българската история и българската култура. Всички те са участници в Международния интердисциплинарен семинар на тема „Културна карта на България – Родопите“, организиран от екипа на Пловдивския университет към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН за периода 2022 – 2025 г. Екипът с ръководител проф. д.ф.н. Любка Липчева–Пранджева събра участниците след специална процедура на кандидатстване, в която те трябваше да докажат степенната на владеене на българския език, но и да проявят личната си обвързаност с каузата на българистиката.


Семинарът ще се проведе в периода 1 – 10 август в Пловдив и в Родопите. Програмата му е много интензивна и изключително разнообразна, като включва както класически лекции, така и различни съвременни форми на обучение и комуникация. За лектори са поканени утвърдени учени филолози, историци и културолози от Пловдивския университет и специалисти от региона на Родопите.

Повече информация за програмата ще намерите по-долу.