Лятна школа „ЗА БЪЛГАРИТЕ ДНЕС – ДИАЛОЗИ НА МЛАДИТЕ“