Служителите от ОМС оказват необходимото съдействие при организирането и провеждането на официални срещи в ПУ, като осигуряват превод, присъствие на масмедиите, както и подходяща програма за гостите по време на престоя в Пловдив /при заявено желание/.