Кръгла маса на тема „Българистиката в Унгария днес – между традицията и новата опитност на дигиталната ера“

Международен пътуващ семинар „Културна карта на България – Родопите“

Практикум – Преподаване на български език и литература в чуждоезикова среда (5. – 12. клас)

Кръгла маса „Българистиката днес в Лодз – предизвикателства и перспективи“

Кръгла маса „Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“