Доц. д-р Борян Янев
Заместник-ректор
Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол
Институционален Еразъм-координатор

тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@uni-plovdiv.bg
Радосвета Мишевска
експерт
Администратор на Институционалния договор по Еразъм+
Отговорник „Заминаващи студенти и преподаватели“


тел.: 032/261 363
e-mail: iro_pu@abv.bg
Цанка Ангелова
експерт
Отговорник „Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели“
Рекламна и организационна дейност по мобилностите


тел.: 032/261 363
e-mail: ts.angelova@uni-plovdiv.bg
Димитър Карамитев
експерт
Отговорник „Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели“
Визуално представяне на проекта Еразъм+

тел.: 032/261 363
e-mail: dimitarkaramitev@uni-plovdiv.bg
Анастасия Кехайова
експерт
Отговорник „Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели“
Рекламна и организационна дейност по мобилностите


тел.: 032/261 363
e-mail: anastasia.kehayova@uni-plovdiv.bg

За контакти:
Отдел ”Международно сътрудничество” (ОМС)
Ректорат, стая 349
Тел: 032/261 363