Отдел „Международно сътрудничество“ Ви кани на информационна среща, посветена на програмата Еразъм+. Събитието ще се проведе в онлайн формат следващия петък (14.10.2022 г.) от 10:00.

Експертите от университетското бюро „Еразъм“ ще Ви запознаят с процеса на кандидатстване, като ще можете да чуете и личните впечатления на студенти, осъществили мобилност в предходни години.

Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/qct-rhdf-myx