Университетското бюро „Еразъм“ се включи в кампанията #ErasmusDays с информационно събитие в онлайн формат. На срещата присъстваха координатори от различни факултети, студенти, осъществили мобилност с цел обучение и с цел практика, както и такива, които обмислят участие.

Срещата бе полезна с оглед споделяне на важна и актуална информация за различните видове мобилности, които университетът предлага по програма Еразъм+, критериите за допустимост, етапите на кандидатстване и други подробности.

Бъдещите кандидати успяха да почерпят от опита на техни колеги, наскоро приключили мобилност. Факултетните координатори също споделиха своите впечатления, което бе полезно както за студентите, така и за всички служители, администриращи програмата.

Кампанията #ErasmusDays се осъществява всяка година в началото на октомври. Събитията, които могат да бъдат част от нея са разнообразни по характер. Характерна особеност тук е фактът, че всички те се провеждат едновременно в програмните и партньорските страни на програма Еразъм+.