Университетът в Даброва Горница предлага участие в смесена интензивна програма, свързана със стратегии за устойчиво развитие и тяхното приложение от бизнеса. Периодът на провеждане е заложен между 6 и 30 март, като ще има както онлайн компонент, така и присъствен компонент. Работният език и за двете части е английски.

Повече информация можете да прочетете тук: https://wsb.edu.pl/en/student/news/blended-intensive-programme-sustainability-strategies-in-companies-in-lines-with-sd-goals.html

След успешно завършване на курса студентите получават три кредита.

Крайният срок за регистрация е 31.01.2023.