Университетът в Крагуевац отправя покана за участие в петото издание на своята международна седмица. Събитието ще се проведе в периода 15.05.2023 – 19.05.2023 и е предназначено за служители, пряко ангажирани в администрирането на програма Еразъм+. Участниците могат да получат финансиране по перо Мобилност на персонала с цел обучение, като има и такса за участие в размер на 80 евро, която покрива храна и екскурзия.

Сред основните теми в програмата попадат обсъждане на уменията, които ще бъдат нужни на пазара на труда в близко бъдеще, опитът, който студентите получават от програма Еразъм+, осъществяване на цифров преход като част от инициативата EWP (Еразъм без хартия) и други.

Повече информация бихте могли да получите от отдел Международно сътрудничество на университета в Крагуевац (erasmus@kg.ac.rs).

Записването за участие става чрез попълване на формуляр, а крайният срок за това е 05.05.2023.