Факултетът по социални и хуманитарни науки на лисабонския университет Nova отправя покана към партньорски университети за участие в международна седмица в периода 22-26 май тази година. Целевата група на събитието е непреподавателският състав, а фокус в програмата са обмяната на опит и идеи, свързани с междукултурната комуникация и интеграцията на международни студенти, изследователи и преподаватели в съответния университет.

Работният език е английски. Крайният срок за кандидатстване е 31.03.2023 г., а таксата за участие е 100 евро и е невъзвръщаема.

За да кандидатствате, трябва да попълните следната таблица и да изпратите информацията на welcome@fcsh.unl.pt до 31 март.

Name and surname: 
Nationality: 
Name of HEI/University you work at: 
Country: 
Function/Job position: 
Department you work at: 
Confirm, if your position is related to mobility programmes (for example, dealing with ICM or Erasmus programmes on a daily basis): 
Motivation to participate in SW of FCSH NOVA: 
Email address: