Анадолският университет в Ескишехир отправя покана за участие в международна седмица, планирана 24-28 април. Целевата група от участници се състои както от преподавателски, така и от непреподавателски състав, а допустимият брой представители на всяка институция е до двама. Видовете дейности ще бъдат конкретизирани в зависимост от участниците, като можете да използвате примерната програма по-долу като ориентир.

Няма такса за участие, а организаторите покриват вечеря за посрещане, някои социални дейности, туристически обиколки, както и обяд преди отпътуване.

Работният език е английски. Крайният срок за кандидатстване е 20 март.

Тук можете да разгледате предварителната програма за събитието: