На 19 януари се проведе среща между доц. д-р Борян Янев, институционален Еразъм-координатор, представители на отдел „Международно сътрудничество“ и г-н Стефан Моуен, директор на Тhe Orange Academy. На срещата бяха обсъдени възможности за партньорство в областта на практиките по програма Еразъм+, които наши студенти биха могли да осъществят във водещи фирми в Нидерландия. Планирани са още няколко срещи, които да разширят обхвата на разгледаните възможности и да конкретизират параметрите на сътрудничеството.