Консорциумът към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в който Пловдивският университет е партньор, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ, насочени към млади учени българисти от чужбина:

1. Подпомагане на чуждестранни изследователи при издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика.

2. Специализация в България на млади учени чуждестранни българисти.