Румънският университет Бабеш-Боляй отправя покана за участие в своята международна седмица, планирана за периода 22-26.05.2023 година. Програмата предлага теми, свързани с обмяна на добри практики, укрепване на съществуващите партньорства, проучване на нови възможности за сключване на договори между университети, както и обсъждане на въпроси по отношение на управлението на международни проекти.

За да кандидатствате, трябва да попълните следния формуляр. Изисква се владеене на английски език (ниво B2) за пълноценно провеждане на планираните дейности.

Крайният срок за попълване на формуляра е 21.04.2023 година.

Допълнителна информация за събитието можете да получите от: mihaela.bogdan@ubbcluj.ro.