През изминалия уикенд университетът посрещна част от новите си студенти по програма Еразъм+, които ще се обучават през втория семестър. След кратка презентация, посветена на историята на университета и най-важните предпоставки за успешно осъществяване на мобилност, студентите направиха опознавателна обиколка на ректората.

Втората част на ориентационните дни бе посветена на запознаване с културното наследство на град Пловдив, в което бяха включени посещения на музеи и важни исторически паметници в централната градска част, като студентите успяха да се насладят и на традиоционна българска кухня.