На 19.02.2023 година се състоя среща между Еразъм-студентите на Пловдивския университет и представители на Erasmus Students Network. Те са младежка доброволческа асоциация с основна роля да помага на пристигащите студенти за обучение в рамките на програма „Еразъм+“. Организират редица събития, с които запознават студентите с българската среща и култура и правят престоя им по-интересен и приятен.
Erasmus Students Network представиха екипа си от организатори и сътрудници и прорамата си за този семестър. Акцентираха върху предстоящи пътувания и събития, които се организират съвместно с Пловдивския университет. В приятелска атмосфера студентите намериха отговор на вълнуващите ги въпроси и откриха още нови приятели.