Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ съвместно с Erasmus Students Network организираха работилница за изработване на мартеници. На 28.02. Еразъм-студентите от всички висши училища в Пловдив бяха посрещнати с кратка презентация, представяща уникалната българска традиция, легендата за нея и обичая за носене на мартеници.
Студентите се разделиха на двойки и заедно усукваха бели и червени конци. В приятелска атмосфера и с много смях изработиха прекрасни мартеници за всички свои приятели, които украсиха с красиви и цветни маниста. Усмивки грейнаха на лицата им, когато всеки бе закичен с мартеница за здраве и късмет.