Техическият университет в Бялисток отправя покана за участи в лятна школа, посветена на енергийно-ефективни начини на строене. Периодът на провеждане е между 26.06.2023 и 24.07.2023, като школата ще има както присъствен, така и онлайн компонент.

Успешното завършване на школата носи на участниците 5 ECTS кредита.

Кандидатстването се извършва в периода между 13-21 март на следния адрес, на който бихте могли да получите и повече информация: https://pb.edu.pl/iro/nawa-projects/spinaker/