Paragon Europe, партньор на ПУ „Паисий Хилендарски“ в областта на практиките по Еразъм+, споделя своя каталог, в който можете да откриете нови възможности за мобилност на персонала с цел обучение.