Списък на селектираните участници за осъществяване на мобилност с цел обучение:

1.       Адриана Любенова – БНУ „Родна стряха“, Кипър

2.       Мария Пенева – Халилова – БХУ „Родна стряха“, Кипър

3.       Веселин Баев – университет в Загреб, Хърватия

4.       Марияна Гозманова – университет в Загреб, Хърватия

5.       Славена Шумарова-Запрянова – Ягелонски университет в Краков, Полша

6.       Борислава Тодорова – университет в Керкира, Гърция

7.       Весела Янчева – университет в Керкира, Гърция

8.       Кремена Цанкова – Българско училище в Загреб „Иван Вазов“, Хърватия

9.       Десислава Димитрова – Българско училище в Загреб „Иван Вазов“, Хърватия

10.   Енчо Тилев – университет в Болоня, Италия

11.   Радосвета Мишевска – университет в Риека, Хърватия

12.   Снежа Цонева-Матюсън – университет в Норвегия

13.   Ангел Шопов – университет в Сиена, Италия

14.   Ваня Иванова – Анадолски университет Ескишехир, Турция

15.   Елиана Йованович – Българско училище „Родна стряха“, Кипър

16.   Димитър Родозов – Българско училище „Родна стряха“, Кипър

17.   Боян Костов – университет в Лодз, Полша

18.   Борислав Борисов – университет в Будапеща, Унгария

19.   Жоржета Чолакова – Масариков университет в Бърно, Чехия

20.   Борислава Костова – университет в Будапеща, Унгария – отказала се

21.   Александър Александров – университет в Париж, Франция

22.   Росица Декова – университет в Норвегия

23.   Илия Илиев – предприятие във Франция

24.   Костадин Баков – предприятие във Франция