Студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ активно участваха в срещите с The Orange Academy на 22 и 23 март. Фирмата предлага интригуващи възможности за практика в рамките на програма „Еразъм+“ в Нидерландия. Актуалните позиции са в сферата на туристическия бранш, като тече активна работа по разработването на стажове в области, свързани с производството на микрочипове във водещи световни компании, работа в лаборатории и други. Широкият обхват от представени дейности предизвика интереса на студенти от всички факултети.

Представителите на The Orange Academy – Стефан Моуен и Наталия Дичева разказаха на аудиторията за своя вдъхновяващ трудов път и успехи в работата със студенти в осъществяването на ползотворни и удовлетворяващи стажове, дали начален тласък в професионалното развитие на студенти от Южна Европа. В кратка видеопрезентация студентите бяха запознати с множеството предимства предлагани от фирмата при осъществяване на практика, а именно: допълнително обучение с опитни ментори, което е включено в ежедневната работа, поемане на транспортните разходи на студентите, осигуряване и поемане на престоя, възможност за постоянна работа след Еразъм-практиката, безплатен курс по нидерландски език.

Срещите продължиха с оживени индивидуални разговори по интригуващите студентите въпроси и детайли с представителите на The Orange Academy.