Факултетът по компютърни науки на университета в Бялисток, Полша, обявява допълнителен прием за петима участници в своята лятна школа с виртуален и присъствен компонент. Периодът на провеждане на първия е между 26.06 и 30.06, а на втория – между 03.07 и 08.07.

Школата няма такса за участие. Класиралите се студенти ще получат грант, който покрива транспортните разходи до и от Бялисток, а настаняването и храната се покриват от организаторите.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта:  https://pb.edu.pl/iro/nawa-projects/biometrics-intelligent-solutions/

Тук можете да кандидатствате: https://pb.edu.pl/iro/nawa-projects/biometrics-intelligent-solutions/registration/

Крайният срок за кандидатстване е 30.04.2023 г. Лице за контакт от приемащата страна: Joanna Panasiuk (j.panasiuk@pb.edu.pl)