На 27.04.2023 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Филиал – Смолян, бе проведена информационна среща във връзка с програма Еразъм+. Координаторът по програмата проф. д.ф.н. Елена Николова разясни накратко същността и философията на програма Еразъм+, като уточни, че във Филиала се работи главно по ключова дейност 1 – студентска и преподавателска мобилност. Проф. Николова показа на присъстващите студенти къде на сайта на ПУ и на специализирания сайт на Филиала могат да намерят повече информация за предстоящите мобилности и условията за кандидатстване. Тя припомни, че срокът на филиала за кандидатстване за студентска мобилност през следващата учебна година е до 2 май 2023 г.

Студентът Ивайло Синапов от 4. курс, специалност „История и география“, сподели впечатления от реализираната си студентска мобилност с цел практика в българското училище „Абагар“ в Рим, Италия, и даде ценни съвети на колегите си с оглед на бъдещи мобилности по програмата.