Няколко немски организации отправят покана за лятна школа в гр. Вайден, Германия. Периодът на провеждане е 26.06-01.07.2023 г. Събитието има за цел да изясни как политиките на устойчивото развитие могат да изградят практически умения, които да бъдат приложими в професионален и личен план.

Повече инфомрация за лятната школа можете да откриете на следната страница: https://www.oth-aw.de/international/internationales-profil/kompetenzzentrum-bayern-mittel-osteuropa/international-summer-school-on-sustainability-2023/

Крайният срок за кандидатстване е 15.05.2023 година, като при възникнали въпроси може да се обърнете към: isss@oth-aw.de.