Университетът в Бялисток, Полша, организира лятна школа на тема „Роботика и невророботика“ в периода 18-29 септември, 2023 година. Школата включва лекционна част и практични упражнения, свързани с експерименти върху роботни системи, управлявани от изкуствен интелект.

Мероприятието е подходящо за бакалаври и магистри, чието обучение е свързано с роботиката.

Линк за регистрация: https://forms.office.com/e/iKvTdERrEK

Лице за контакт: wm.summerschool2023@pb.edu.pl

Крайният срок за записване е 31 юли, като можете да откриете повече информация тук: https://wm.pb.edu.pl/en/summer-school-robotics-and-neurorobotics-faculty-of-mechanical-engineering-bialystok-university-of-technology/registration-and-payment/