Факултетът по изкуствата към Карловия университет организира конференция за млади слависти, която ще се проведе на 7 и 8 декември тази година.

Конференцията е отворена за студенти бакалаври, магистри, докторанти, както и млади учени до 35 годишна възраст. Работни езици са всички славянски езици и английският.

Крайният срок за кандидатстване е 18 юни. Повече информация можете да откриете в прикачената по-долу информационна брошура.