Университетът в Ница организира школа с университета на Коста Рика в началото на следващата година. Поставя се акцент върху дисциплинарни и интердисциплинарни методи за постигане на знание в областите на икономическите науки и науките за околната среда с оглед на основната тема – „Общества, изправени пред екологични уязвимости“. Периодът на провеждането 8-12 януари 2024 година.

Изисква се владеене на френски език (ниво B2). Крайният срок за кандидатстване е 17 септември 2023 година.

Повече информация можете да получите тук.