Проектът „Trainee+Up“ обявява позиции за стаж по програма Еразъм+ в областта на менажирането на проекти. Подходящи кандидати са студенти, изучаващи маркетинг, администрация, PR и други сходни. Началната дата на стажа ще бъде през септември или октомври 2023.

Кандидатстването става по имейл: info@traineeup.com

Напомняме Ви, че трябва да бъде спазена и процедурата за кандидатстване на ПУ „Паисий Хилендарски“.

По-долу ще откриете обявата, а допълнителна информация можете да откриете тук: http://www.traineeup.com/en