ТАМ, КЪДЕТО ЕЗИКЪТ СРЕЩА КУЛТУРАТА

Водена от един от основните си принципи за предоставяне на възможности за успешна социализация на младите хора чрез предаване на научни, цивилизационни и исторически традиции, университетската общност на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ взе активно участие в първата по рода си лятна школа, имаща надслов „За българите днес – диалози на младите“. Събитието беше част от културния календар на филиала на ESN България в град Пловдив и се проведе в периода между 02.07.2023 г. – 13.07.2023 г. в град Ахтопол. Многообразната програма на инициативата и най-вече любовта към българския език и култура обедини студенти и докторанти от осем страни – България, Грузия, Полша, Австрия, Словения, Унгария, Турция, Гърция. Всички те имаха възможността да подобрят знанията си в практическите часове по български език, да разширят мирогледа си чрез участие в тематичните лекции по история на езика, културата,
литературата и фолклора на България, да опознаят чудните кътчета на страната по време на интересните екскурзии – Ахтопол (панорамна разходка на града), Несебър, село Българи, Бегликташ, както и да развият уменията си за общуване и толерантност в рамките на образователните интерактивни игри.
В учебната програма на форума участие взеха преподаватели, докторанти и служители от Филологическия факултет на Пловдивския университет: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, доц. д-р Ани Кемалова, доц. д-р Надя Чернева, доц. д-р Борян Янев, докт. Елка Петрова, докт. Теодора Кашилска и Анастасия Кехайова.

В края на лятната школа някои от участниците споделиха своите впечатления:

  • Запознах се с прекрасни и умни хора от различни страни, които също като мен се занимават с най-чудесния език – българския.
  • Хората в България са топли, създадох нови приятелства, влюбих се в храната и въздуха.
  • Открих хора с подобни на моите интереси, научих нови неща и опознах по-добре езика, който преди години избрах.
  • Благодаря ви много за това прекрасно изживяване, което никога няма да забравя.
    Лятната школа ми хареса много, започнах се с много готини хора.