На 25 и 26 юли 2023 г. в гр. София, Национален студентски дом, площад „Народно събрание“ в рамките на дейностите по национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА) се проведе практикум на тема: „Преподаване на български език и литература в чуждоезикова среда (5. – 12. клас)“. Форумът, който е с експериментален характер и се организира за пръв път, е съвместна инициатива на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и екипа на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ към ННП БЪЛГАРИСТИКА. В работната програма на практикума се включиха над 30 учители от български училища в различни страни по света: Германия, Ирландия, Италия, Кралство Испания, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Обединени арабски емирства, Република Австрия, Република Гърция, Република Кипър, Република Сърбия, Руска федерация, САЩ, Унгария и др.


Доц. д-р Борян Янев, заместник-ректор по Международна дейност и връзки с обществеността на ПУ „Паисий Хилендарски“ и член на екипа на университета в националната научна програма приветства участниците от името на ректора проф. д-р Румен Младенов и се включи в дейности по работната програма на форума. Председателят на управителния съвет на АБУЧ д-р Ирина Ботева-Владикова представи в своето слово приоритетите в работата на българските училища по света, като отбеляза, че те включват в обучение над 35 000 ученици.


Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, член на Изпълнителния съвет на ННП БЪЛГАРИСТИКА представи целите на програмата и очерта основните акценти в работата на ръководения от нея екип на Пловдивския университет.


В пленарните сесии бяха откроени и дискутирани специфични връзки между българския език, литература и култура и езика, литературата и културата на съответната чужда среда, които биха могли да се превърнат в гъвкави и методически ефективни инструменти на преподаването.
Проф. Илияна Кръпова, университет Ca’ Foscari, Венеция, Италия предизвика оживена дискусия с презентацията на темата „Българският език – познат и непознат“. С два примера от литературния канон проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева представи модел за контекстуални прочити, свързващи усвоени познания от културната и литературна традиция на конкретната среда, в която се осъществява обучението. Д-р Ирина Ботева-Владикова очерта спецификата на „Обучението по литература в БНУЧ – часове по грамотност, родолюбие и история“. Специфични методически подходи за работа в смесени групи бе представената от д-р Мая Падешка, дългогодишен преподавател в СУ „Климент Охридски“, лектор по Български език и литература в университета „Ориентале“ в Неапол, Италия с темата „Дидактизация и контекстуализация на ресурси за нуждите на обучението по български език в българските училища в чужбина“.


Работата по групи за разработване на методически идеи в практически план бе модерирана от представители на екипа на Пловдивския университет: доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Красимира Танева, гл. ас. д-р Соня Александрова-Колева, докторант Александър Халачев.


В подкрепа на мисията на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ ПУ в „Паисий Хилендарски“ се разкрива нова магистърска програма, ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на български език и литература от 5. до 12. клас в чуждоезикова среда. Доц. д-р Фани Бойкова представи пред участниците във форума квалификационната характеристика на програмата.


Двудневната работна програма на форума предостави възможности за споделяне на добри практики и обогати педагогическата опитност на участниците.