Полският университет в Белско-Бяла отправя покана за своята смесена интензивна програма, която ще се проведе през ноември месец на 2023 година.

Повече информация ще откриете в приложената по-долу листовка.

Можете да позвъните в отдел „Международно сътрудничество“ за повече информация как да кандидатствате.