Технологичният университет в Бялисток, Полша, отправя покана за своята единадесета международна седмица, планирана за периода 04.12-08.12.2023 година.

Могат да вземат участие служители на други висши учебни заведения, като биха могли да се възползват от възможностите за финансиране, предлагани от програма Еразъм+ (Staff Mobility for Training).

Можете да се регистрирате на следния връзка: http://staffmobility.eu/staffweek/international-staff-week-31