Отдел „Международно сътрудничество“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира приема на документи за мобилност на преподавателски и непреподавателски персонал с цел обучение (Staff for Training), финансирана по програма Еразъм+.

Краен срок за кандидатстване: 26.01.2024 г. (петък).

Кандидатствайте в отдел „Международно сътрудничество“, каб. 349, със Споразумение за мобилност с цел обучение (раздел V.), разпечатано ДВУСТРАННО и подписано!