Масариковият университет отправя покана за международна седмица в няколко области:

  1. Услуги за студенти със специални потребности.
  2. Технологичен трансфер.
  3. Международни отношения.
  4. Администриране и ръководене на проучвания.
  5. Библиотечно дело.

Участниците могат да се възползват от финансиране по програма Еразъм+ за мобилнност на персонала с цел обучение (Staff Training).
Повече информация ще откриете тук: https://czs.muni.cz/en/staff-from-abroad/training-seminars/must-week