Уважаеми колеги, споделяме информация за възможността за кандидатстване за стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал на висшите училища за обучение в латвийски университети през учебната 2024/2025 г., както и за участие в летни училища, организирани от латвийски университети:

         Поканата за кандидатстване за латвийски държавни стипендии за обучение в летните училища, в които чуждестранни студенти и преподаватели могат да участват с латвийската държавна стипендия, за академичната 2024/2025 година ще бъде отворена от 1 февруари 2024 г. до 1 април 2024 г. Цялата подходяща информация е публикувана на уебсайта на Държавната агенция за развитие на образованието:

https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools

         Информация за обучение в латвийски университети, налични учебни програми и практическа информация можете да намерите на уебсайта Study in Latvia:

www.studyinlatvia.lv

        Заявленията и необходимите документи за летните училища се изпращат директно до организаторите на летните училища – латвийските университети, чиито представители ще информират всички кандидати за резултатите от конкурса за стипендии.

        Формулярът за кандидатстване и необходимите документи за стипендии за обучение за учебната 2024/2025 г. се подават до Държавната агенция за развитие на образованието чрез онлайн система за кандидатстване, която ще бъде отворена на 1 февруари 2024 г. Крайният срок за кандидатстване за латвийската държава стипендии за обучение е 1 април 2024 г.

Подробна информация, свързана с програмата може да бъде намерена в интернет на адрес: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships

         За запитвания, моля, свържете се с г-жа Марика Пира – старши експерт от „Обучение в Латвия“, отдел „Образователни насоки и международни отношения“ в Държавната агенция за развитие на образованието (телефон: +371 67814331, имейл: scholarships@viaa.gov).