Лятна школа „ЗА БЪЛГАРИТЕ ДНЕС – ДИАЛОЗИ НА МЛАДИТЕ“ е част от отворено събитие на ESN България, клон гр. Пловдив. Подробна информация за начинанието и как можете да кандидатствате ще намерите по-долу.

Място на провеждане: гр. Ахтопол, хотел „Невен“

Период на провеждане: 02.07-13.07.2023 г.

Лятната школа е предназначена за студенти от бакалавърски и магистърски програми в областта на Българистиката, които владеят български език на ниво В1-В2. Кандидатите трябва да бъдат селектирани като участници в смесени интензивни програми (ВIP) в рамките на мобилност по Еразъм+. Пътните разходи са за сметка на участниците, а обучението и престоят (лекционни и извънлекционни дейности, нощувки и закуски) се покриват от приемащата институция.

Лятната школа има два компонента – виртуален (26, 27 и 28.06. 2023 г.) и присъствен – от 2.07. до 13.07. 2023 г. (като 2.07. и 13.07. са дните за настаняване и освобождаване на хотела).

След успешно завършване на курса всички студенти ще получат сертификат, включващ 5 кредита съгласно ECTS, а участието им в лятната школа е без такса.

Учебната програма е осъществена по Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН.

Кандидатите следва да попълнят следните два документа, които да изпратят на dimitarkaramitev@uni-plovdiv.bg в срок до 5.06.2023 г. Одобрените участници ще бъдат обявени на специализирания сайт на Отдел „Международно сътрудничество“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ на 12.06.2023 г.

Подробна програма на лятната школа: