Проектът EUROPAMOBIL се завръща със своето издание за 2023 година. Дейностите в тази инициатива са свързани с преподаване и проектна дейност в международна среда. Участниците ще обиколят част от Франция с автобус в периода 11.09.-06.10.2023 година.

Организаторите покриват изцяло разноските за транспорт, настаняване и храна.

Можете да кандидатствате, ако сте студент на възраст между 18 и 30 години, като крайният срок е 25 юли.

Повече информация относно проекта и как да кандидатствате ще отркиете тук.