На 8 юни отдел „Международно сътрудничество“ покани Еразъм- студентите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, партньорите си от ESN, преподаватели, специализанти, докторанти и колеги да засадят липа на територията на университетския кампус.

Започнало като инициатива през Европейската година на младежта, събитието се превърна в традиция за символично сбогуване с участниците в различните Еразъм-мобилности на Университета.

Институционалният Еразъм-координатор – доц. д-р Борян Янев, приветства присъстващите и разказа за символиката, обвързана с липата: красота, приятелство, взаимност и сърдечност.
Доц. д-р Надя Чернева поздрави колегите от името на Ректора на Университета, проф. д-р Румен Младенов, и също отправи пожелания за пребъдване и умножаване на приемствеността и ползотворните партньорства.
Всички събрали се помогнаха за засаждането на липата, след което в неформална обстановка обсъдиха предстоящи инициативи и текущи въпроси.