На 8 и 9 юли бе проведено 48 издание на националното събрание на ESN България в ПУ „Паисий Хилендарски“. Erasmus Student Network (ESN) е партньорска организация, която има за цел създаването на връзки между студенти, осъществяващи мобилности по програма Еразъм+. Това е доброволческа структура, в която студенти помагат на студенти.

Националното събрание се провежда три пъти всяка година – пролет, лято и зима. Целта е да се съберат всички секции на ESN България (към момента 11 на брой). По време на това общо събрание бяха проведени избори за нов борд на ESN България. Кандидатите за позициите в борда представиха кандидатурите си на 8 юли, а на следващия ден гласуваха. Бяха предложени и приети изменения в устава на сдружението.

Обсъждиха се също и се стратегии за набиране на нови членове, както и бъдещи национални и интернационални събития.