Партньорската организация The Orange Academy обявява две нови позиции за стаж по програма Еразъм+ в областта на Човешките ресурси и Маркетинга. Повече информация може да намерите в прикачените по-долу обяви.

Подробности за стажовете по програма Еразъм+ може да откриете в посветения на тях раздел на нашия сайт.