Уважаеми дами и господа,

Фонд „Константин и Зиновия Кацарови” е създаден през 1969 г. в Женева от професор Константин Кацаров и отпуска стипендии и финансови помощи за научни изследвания на български граждани в Швейцария, както и субсидии на инициативи с цел укрепване на културните, научни и академични връзки между Швейцария и България.

По отношение на стипендиите и финансовите помощи за научни изследвания, подаване на заявления за учебната 2024-2025 г. е възможно до 29 февруари 2024 г. Попълнените файлове трябва да се изпращат само по електронен път с електронна поща на адрес: secretariat.fondskatzarovi@gmail.com или чрез формуляра, достъпен на сайта на Фонд Кацарови: https://www.fonds-katzarov.ch. Нашият сайт ще ви предостави подробна информация на френски и български език за всички условия за кандидатстване и необходимите за това документи.

Що се отнася до кандидастване за финансиране на инициативи от българо-швейцарски характер, те могат да се подават в същия срок или по изключение при належащи случаи през текущата годината по електронен път.

Ние сме на Ваше разположение за всякаква допълнителна информация и ще бъдем благодарни, ако разпространите тази информация във Вашето учебно заведение.

С удоволствие очакваме да получим кандидатурите на Вашите студенти и изследователи и Ви благодарим за това!

С най-добри пожелания,

Камелия Шису