На 22 април отдел „Международно сътрудничество“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ организира информационна среща, посветена на програмата Еразъм+.


Събитието откри доц. д-р Борян Янев, зам.-ректор по международно сътрудничество и институционален Еразъм+ координатор. Доц. Янев поздрави студентите и докторантите, като напомни, че Еразъм+ е най-голямата световна програма за академичен, преподавателски и студентски обмен. Той накратко разказа за личния си опит като участник в програмата и сподели за всички нейни предимства. Доц. Янев окуражи студентите да участват и като напомни, че в Пловдивския университет е възприето пълно академично признаване на предметите от обучението, преминато по програма Еразъм+.


Експертите на отдел „Международно сътрудничество“ Димитър Карамитев, Радосвета Мишевска и Анастасия Кехайова запознаха студентите и докторантите с възможностите за обучение и практика в чуждестранни университети и институции, като подробно разказаха за критериите, процеса на кандидатстване, новостите по програма Еразъм+ и демонстрираха как най-лесно да работят със сайта на Отдела.


Личните си впечатления от осъществена Еразъм+ мобилност в предходни години споделиха студенти от Факултета по икономически и социални науки, Юридическия факултет, Педагогическия факултет и Химическия факултет.