През изминалата седмица доц. Борян Янев, институционален Еразъм-координатор, и Димитър Карамитев, експерт към отдел „Международно сътрудничество“, посетиха гр. Маастрихт с цел договаряне на партньорство с The Orange Academy – нидерландска организация, която развива дейност в областта на стажове по програма Еразъм+.

Посещението бе изпълнено със срещи с ръководството на академията в лицето на г-н Стефан Моуен, потенциални работодатели и настоящи практиканти, които споделиха впечатления от първа ръка. Представителите на университета бяха запознати и с отличните условия, осигурени за настаняването на стажантите.

Предлаганите практики са не просто сериозна възможност за развитие на трудови навици, а реална образователна и професионална пътека, която предлага обучения от сертифицирани лектори, които култивират нови умения у стажантите, чието развитие се проследява посредством регулярното възлагане и проверка на задания.

Предстоят още разговори относно сътрудничеството, както и презентация, която ще бъде изнесена пред студентите на ПУ „Паисий Хилендарски“ в края на месец март. След презентацията ще бъде осигурено време за обсъждане, в което всички, проявяващи интерес към Еразъм-стажове, биха могли да зададат своите въпроси.